a good man with a bad habit

_____________________________________________________________________________

Life doesn't stop for anybody
day 6: im already in. i just have to keep going and goin’ and goin’ :) #100happydays

day 6: im already in. i just have to keep going and goin’ and goin’ :) #100happydays

madilim.

ang liwanag lang na aking nakikita ay ang mga kamay ng orasang nakapatong sa lamesa.

tahimik.

at ang tangi kong naririnig ay ang patak ng tubig na nagmumula sa labas kung saan nagkukubli ang liwanag.

ramdam ko ang hinagpis ng bawat patak ng ulang kanina’y bumagsak at panandaliang diniligan ang mga tuyong butil ng lupa.

nais ko sanang lumabas at pagmasdan ang napakaliwanag na kalangitang nililiparan ng mga ibong walang sawa sa pagpagaspas habang humuhuni sa indayog ng hanging sa kanila’y lalo pang nagpapataas.

ngunit mas pinili kong manatili sa pagkakahiga at takpan ang munting liwanag na magpapakita sa akin ng isang umagang punung puno ng pag-asam na bigyang buhay ang natutulog kong damdamin.

alam kong hindi ako nag-iisa. at sa puntong buksan ko ang pintuan palabas sa napakadilim kong mundo ay aking masisilayan ang liwanag na higit sa aking nasisilayan at ako’y makakarinig ng masasayang ingay na higit pa sa dalamhating aking napakikinggan.

ngunit mas pinili kong manatili sa apat na sulong ng kadilimang makapagbibigay sa akin ng tahimik na damdamin kahit sa aking pakiramda’y ako’y mag-isa sa kadilimang aking tinatamasa.

madilim.

tahimik.

i just need to know that someone out there listens

i just need to know that someone out there listens

i’m loving these (printable) cards from life documented manila :)

my life lately (at university)

the first sem started last week (thu) that’s why I rarely post here, but as promised, if I find time, I will try to post something good — not for the sake of updating my page hehe…

cut my allowance to buy something for ellie :))) it’s her 2nd bday today haha :)))

cut my allowance to buy something for ellie :))) it’s her 2nd bday today haha :)))

welcome to the new age :)) #typography #lettering

welcome to the new age :)) #typography #lettering

love for my dog(s) :)

love for my dog(s) :)

the best day of my life :)) #typography #lettering

the best day of my life :)) #typography #lettering